top of page

Gizlilik Politikası

 • Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Sitenin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

 • Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’ın birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’ın, Kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 • Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş., websitesi kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş., bu bilgileri websitesinin kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin websitesinin amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş., kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

 • Websitesi ile ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve websitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

 • Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

 • Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş., site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş., bu bağlantı yoluyla erişilen diğer websitesinin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

 • Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş., aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

  • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

  • Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’ın, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

  • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

  • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

 • Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş., kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.​

 • Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.

 • Metnin onayıyla birlikte Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. da KVKK’ye uyacağını ve verileri Kanun’un öngördüğü şekilde işleyeceğini ve hukuki sorumluluk altına gireceğini de kabul eder.

 • Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş., işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Güray Aydın Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’ın değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

bottom of page